Adatvédelem a webhelyünkön

Adathasználat és adatkezelés


A legfontosabb tudnivalók

 

A Kellogg Europe Trading Limited (a továbbiakban: „Kellogg”) tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez való jogát. Személyes adatai védelmében megtesszük a szükséges biztonsági intézkedéseket, az adatok kezelését pedig a vonatkozó adatvédelmi előírásokkal összhangban végezzük.

 

Fontos tudnia, hogy az Ön adatkezelője a Kellogg. Ezen adatvédelmi nyilatkozatban lefektetett alapelvek vonatkoznak minden olyan esetre, amikor a Kellogg adatkezelőként, a jelen nyilatkozatban leírt célokból kapja meg az Ön személyes adatait. Ezen célok közé tartozik az adatok feldolgozása a webhelyen fellelhető különféle tevékenységekre, valamint az alábbiakban meghatározott célok.

 

Összegyűjtöttünk számos olyan kérdést a nekünk megadott személyes adatokkal kapcsolatban, amelyekre feltehetően Ön szeretné tudni a választ. Ezek a válaszok a hatályos törvények által megszabott mértékben tájékoztatják Önt a személyes adataival kapcsolatos jogairól, a Kellogg részéről a személyes adatainak védelme érdekében megtett intézkedéseiről, valamint az említett személyes adatok felhasználásának módjairól. Bízunk benne, hogy hasznosnak találja ezeket az információkat.

 

Amennyiben bármilyen kérése merül fel a személyes adatai kapcsán, illetve bármilyen kérdése felmerülne az ismertetett gyakorlatot illetően, vegye fel a kapcsolatot a Kellogg-gal az 5. pontban megadott lehetőségek egyikén.

 

Ezt adatvédelmi nyilatkozatot úgy állítottuk össze, hogy Önnek ne kelljen az egészet elolvasnia ahhoz, hogy megtalálja a választ egy bizonyos kérdésre. Ha szívesen elolvasná az egészet, természetesen nyugodtan megteheti. A teljes változat alább található.

 

Kérjük, kattintson az alábbi témakörökre, hogy közvetlenül a megfelelő információhoz jusson.

 

 

 1. Milyen személyes adatokat gyűjt a Kellogg ezen a webhelyen, hogyan gyűjti, és milyen céllal dolgozza fel őket?
 2. A Kellogg biztonsági intézkedései
 3. Hogyan használja fel a Kellogg az Ön személyes adatait?
 4. Kinek enged a Kellogg betekintést az Ön személyes adataiba, és miért?
 5. Az Ön jogai
 6. Mely országokba és milyen céllal küldik el az Ön adatait?
 7. Hogyan és miért használja a Kellogg az ún. sütiket (cookie-kat) és a hasonló technológiákat?
 8. A személyre szabott webhely élménye
 9. A Kellogg irányelvei a gyermekekről végzett adatgyűjtést illetően
 10. Az adatvédelmi nyilatkozatban történő változás
 11. A személyes adatok megőrzése
 12. Hogyan léphet kapcsolatba a Kellogg-gal?


1. Milyen személyes adatokat gyűjt a Kellogg ezen a webhelyen, és hogyan gyűjti őket?

Csak akkor adja meg személyes adatait, ha ez szándékában áll. Kizárólag azokat a személyes adatokat gyűjtjük, amelyeket ÖN szeretne megadni nekünk, illetve amelyekre azért van szükség, hogy szolgáltatásokat nyújtsunk az Ön számára (és javítsunk ezek színvonalán). A következő személyes adatokat szoktuk közvetlenül kérni: név, életkor, nem, cím és e-mail-cím, valamint kapcsolati és rendszerinformációkat. A személyes adatok feldolgozásának jogalapját az Ön beleegyezése és/vagy bármely egyéb vonatkozó jogalap képezi, például jogos kereskedelmi érdekeink, valamint értékes termékek és szolgáltatások nyújtása az Ön számára. Ön bármikor visszavonhatja beleegyezését az 5. pontban ismertetett kapcsolati adatok igénybe vételével.

 

Azért is érdemes megadnia nekünk az e-mail-címét, nevét, telefonszámát, stb., hogy eljuttathassuk Önhöz a termékeinkkel kapcsolatos információkat, részt vehessen versenyeinkben vagy felméréseinkben, reagálni tudjunk kérdéseire vagy észrevételeire, vagy egyszerűen csak értesíthessük azokról az izgalmas Kellogg-fejlesztésekről, amelyek Önt érdekelhetik. A webhelyünk némely funkciója nem érhető el azon felhasználóink számára, akik nem adják meg az adataikat, vagy nem egyeznek bele a sütik (cookie-k) vagy hasonló technológiák használatába webhelyünkön. Ezenfelül amennyiben úgy dönt, hogy nem kívánja rendelkezésünkre bocsátani személyes adatait, a jövőben nem tudunk termékekkel, szolgáltatásokkal, egyéb módon segítséggel vagy válaszokkal szolgálni Önnek.

 

További lehetőségként felmerülhet Önben az igény, hogy a Kelloggnál építse tovább a karrierjét, és jelentkezne egy álláshirdetésre, amelyhez online munkaerő-felvételi oldalunkon kell benyújtania szakmai önéletrajzát.

 

 

Vissza az oldal tetejére

 

2. A Kellogg biztonsági intézkedései

A Kellogg az adatvédelmi előírásokkal összhangban alkalmazza a szükséges biztonsági intézkedéseket. A Kellogg által alkalmazott biztonsági intézkedések célja, hogy megakadályozza az adatvesztést, megóvja az adatok épséget, valamint szabályozza a hozzáférést az adatokhoz. Kizárólag a Kellogg erre jogosult alkalmazottai és a vállalat számára adatfeldolgozó szolgáltatást végző harmadik felek erre jogosult alkalmazottai férhetnek hozzá az Ön adataihoz. Minden Kellogg-alkalmazott, akinek hozzáférése van az Ön személyes adataihoz, köteles betartani a Kellogg adatvédelmi nyilatkozatában foglaltakat; továbbá a Kellogg minden harmadik félként szolgáltatást végző partnertől megköveteli, hogy az Ön adataihoz hozzáférő munkatársaival titoktartási megállapodást írasson alá. Ezenkívül a Kellogg számára harmadik félként adatfeldolgozási szolgáltatást végző, az Ön adataihoz hozzáféréssel rendelkező partnereknek szerződéses kötelessége biztosítani a hatályos jogszabályok által előírt adatbiztonsági szintet, valamint azt, hogy személyes adatainak feldolgozása kizárólag a Kellogg utasításai szerint történjen.

 

Lásd a 4. pontot – Kinek enged a Kellogg betekintést az Ön személyes adataiba és miért?

 

 

Vissza az oldal tetejére


3. Hogyan használja fel a Kellogg az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait kizárólag arra a célra használjuk fel, amelyre Ön azt a Kellogg rendelkezésére bocsátotta, és amely célokról tájékoztattuk Önt az adatszolgáltatáskor. Adatai felhasználhatók továbbá adminisztrációs célokra, szolgáltatási színvonalunk támogatására, az ezzel kapcsolatos visszajelzések megszerzésére, a biztonság, a jogszabályok vagy szerződési feltételeink megszegésének megakadályozására és direktmarketinges célokra. A személyes adatok megoszthatók az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli jogalanyokkal, harmadik felekkel (az üzletkörön belüli általános információk részeként) a vállalkozás eladása vagy átszervezése esetén, továbbá a törvények és a szabályozó hatóságok által előírt vagy engedélyezett egyéb módokon.

 

 

Vissza az oldal tetejére


4.  Kinek enged a Kellogg betekintést az Ön személyes adataiba, és miért?

A Kellogg soha nem osztja meg az Ön személyes adatait olyan harmadik félként szereplő (tehát a Kellogg Grouphoz tartozó jogalanyoktól eltérő) üzleti szervezetekkel, amelyek az adatokat saját céljaikra kívánják felhasználni, hacsak a jogszabályok nem kötelezik erre. A Kellogg egy világméretű csoport részeként saját belátása szerint átadhatja vagy megoszthatja az Ön személyes adatait a Kellogg Group más adatkezelőivel hasonló célú felhasználásra, Ön pedig ezúton beleegyezését adja az ilyen jellegű átadáshoz vagy megosztáshoz. Amennyiben az Ön személyes adatait átadják vagy megosztják a Kellogg Group más adatkezelőivel, az adott adatkezelő ugyanazokkal a jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik az Ön személyes adataira vonatkozóan, mint a Kellogg.

 

Az Ön hozzájárulásával a Kellogg megoszthatja az Ön személyes adatait harmadik felekkel (tehát a Kellogg Grouphoz tartozó jogalanyoktól eltérő felekkel), de szigorúan csak az alább leírt körülmények között.

 

 • Harmadik félként szereplő adatfeldolgozóink (mint például a digitális ügynökségek, tárhelyszolgáltatók, adattárolási szolgáltatók és egyéb műszaki partnerek), akik e webhely kezelésében nyújtanak segítséget, vagy az ide beérkező adatokat dolgozzák fel, hozzáférhetnek az Ön adataihoz. Némelyik üzleti partner ezek közül annak az országnak a határain kívül működhet, mint ahonnan Ön ezt a webhelyet megnyitotta.

   

 


5. Az Ön jogai

Jogában áll arra kérni a Kelloggot, hogy bocsásson az Ön rendelkezésére minden Önnel kapcsolatosan tárolt adatot. Ha szeretne hozzáférni a személyes adataihoz, a felhasználói fiókjában megteheti: itt megváltoztathatja személyes adatait vagy beállításait. Önnek jogában áll megkérnie a Kelloggot, hogy helyesbítse, befagyassza, kiegészítse vagy törölje személyes adatait, korlátozza használatukat, vagy helyezze át egy másik szervezethez. Valamint jogában áll további információt kérnie arról, hogyan kezeljük személyes adatait. Továbbá kifogást emelhet a Kellogg adatfeldolgozási eljárásával szemben bizonyos körülmények között, valamint, amennyiben beleegyezését kértük az adatfeldolgozáshoz, ezt a beleegyezését vissza is vonhatja. Ön bármikor kapcsolatba léphet az adatfeldolgozásért felelős munkatársunkkal a következő e-mail-címen: DataPrivacyOfficer@kellogg.com, amennyiben segítséget szeretne kérni a fentebb említett jogainak érvényesítéséhez.

 

Mindazonáltal ezen jogait nem minden esetben érvényesítheti. Így például némely esetben a személyes adatokhoz való hozzáférése megtagadható, például ha az információ egy másik ember valamely adatát is hozzáférhetővé tenné, vagy ha jogszabályi előírás tiltja az információ megtekintését. Ezenfelül a Kellogg megőrizheti az adatokat még olyankor is, ha Ön visszavonta a beleegyezését, amennyiben a Kellogg bizonyítani tudja, hogy az Ön adatainak feldolgozása jogszabályi követelmény.

 

Ha felvetésére nem kapott kielégítő megoldást, jogában áll panaszával az illetékes adatvédelmi hatósághoz fordulnia. Az illetékes adatvédelmi hatóság: [●].

 

 

Vissza az oldal tetejére
 

6. Mely országokba és milyen céllal küldik el az Ön adatait?

A Kellogg egy globális vállalat, melyen belül az Ön személyes adatait határokon túlra továbbíthatják. Adatai olyan országokba kerülhetnek, ahol az adatvédelmi törvények nem azonos szintűek azon ország előírásaival, ahol Ön a személyes adatait megadta. A Kellogg (mint adatkezelő és adatexportőr) biztonsági intézkedéseket tesz a hatáskörén kívül kerülő személyes adatok védelme érdekében, ahol ezt a helyi adatvédelmi előírások megkövetelik. Amennyiben a helyi adatvédelmi előírások megkövetelik, a Kellogg megállapodást köt azokkal a jogalanyokkal, akik az Ön személyes adataihoz hozzájutnak – mint például a Kellogg Group tagjai vagy harmadik fél szolgáltatók –, hogy azok gondoskodjanak a biztonsági intézkedések foganatosításáról, és hogy személyes adatait kizárólag az EU adatvédelmi törvényeivel összhangban dolgozzák fel.

 

Ha az adatok továbbítása az EGT-n belülről az EGT jogi hatáskörén kívül eső területre történik, azt az Adattovábbítási Megállapodás szabályozza, amely garantálja személyes adatai számára az EU és más EGT-országok adatvédelmi törvényeiben előírt adatbiztonságot. Az Európai Bizottság által elfogadott egységes adatvédelmi feltételek (amelyek modellszerződésként is szolgálnak) biztosítják az Európán kívüli adatfeldolgozás biztonságát. Amikor a személyes adatok feldolgozását Európán kívül oldjuk meg, ezt a modellszerződést használjuk. Ha szeretne többet tudni arról, milyen nemzetközi utat járnak be az Ön személyes adatai, lépjen kapcsolatba az adatfeldolgozásért felelős munkatársunkkal a következő e-mail-címen: DataPrivacyOfficer@kellogg.com.

 

Előfordulhat, hogy a jelen webhelynek helyet adó kiszolgáló annak az országnak a határain kívül található, mint ahonnan Ön ezt a webhelyet megnyitotta. Ennek a webhelynek a szolgáltatója szerződéses kötelezettséget vállalt, hogy az Ön adatainak kezelése az EU adatvédelmi törvényeivel összhangban történik, hogy az adatokat a Kellogg útmutatásai szerint kezelik, valamint folyamatosan megtesz minden olyan szükséges technikai intézkedést, amely az Ön személyes adatainak biztonságát szavatolja.

 

Vissza az oldal tetejére

 

7.  Hogyan és miért használja a Kellogg az ún. sütiket (cookie-kat) és a hasonló technológiákat?

A Kellogg sütiket (cookie-kat), vagyis kisméretű szöveges fájlokat használ, melyeket az Ön által meglátogatott webhelyek vagy megnyitott e-mailek helyeznek el a számítógépén, illetve egyéb hasonló technológiákat, például flashsütiket és webjelzőket (web beacons) alkalmaz. Ezeket a technológiákat széles körben használják a webhelyek üzemeltetéséhez vagy hatékonyabb működtetéséhez, a webhelyek tulajdonosai számára gyűjtött üzleti és marketinginformációk beszerzéséhez, valamint olyan személyes adatok gyűjtéséhez, mint a böngésző típusa, az operációs rendszer, a hivatkozó oldal, az oldalon megtett útvonal, az internetszolgáltató tartománya stb. Mindennek az a célja, hogy megismerjük, a látogatók miként használják a webhelyet. A sütik és hasonló technológiák segítenek bennünket abban, hogy ezt a webhelyet az Ön személyes igényeihez szabjuk.

 

A sütik révén szerzett ilyen információk nem kerülnek ki a Kellogg Group, illetve a meghatalmazott harmadik fél adatfeldolgozóink körén kívülre. Kéretlen kommunikáció céljára nem lesznek felhasználhatók.

 

A számítógépén található sütik nem tartalmazzák az Ön nevét, csak egy IP-címet. Sok esetben miután a felhasználó befejezte a böngészést, a sütik által őrzött információk nem lesznek hozzáférhetők a Kellogg számára.

 

Kérjük, ellenőrizze számítógépe beállításaiban, hogy a sütik használata valóban az Ön szándékai szerint van-e engedélyezve vagy letiltva. Beállíthatja a böngészőjét úgy, hogy figyelmeztesse Önt a sütik fogadása előtt, vagy egyszerűen beállíthatja azt, hogy visszautasítja a sütik használatát, bár ebben az esetben előfordulhat, hogy nem fér hozzá a webhely összes funkciójához. A böngészője súgójában menüpontjában megnézheti, miként teheti ezt meg. Egyes flashsütiket nem érintenek ezek a beállítások. Nem kell engedélyeznie a sütiket ahhoz, hogy a Kellogg webhelyeinek nagy részét használhassa vagy böngészhesse, beleértve ezt a webhelyet is. Ne feledje, hogy ha különböző számítógépeket használ különböző helyeken, meg kell győződnie arról, hogy mindegyik böngésző sütikre vonatkozó beállítása megfelel az Ön igényeinek.

 

A sütikkel kapcsolatos további információkért, például a letiltásuk módjáért látogasson el a következő címre:  www.allaboutcookies.org

 

 


8. A személyre szabott webhely élménye

Az Ön beleegyezésével és az alábbiakban meghatározott módon, online regisztrációjakor megadott adatait arra használhatjuk, hogy képet alkossunk érdeklődési köreiről – ezáltal igyekszünk biztosítani, hogy a webhelyünkön tett látogatásai során ne mulassza el az Ön számára fontos ajánlatokat és információkat.

 

A Kellogg és a vele harmadik félként együttműködő, jó hírnevű hirdető cégek információkat gyűjtenek a webhelyünket látogatók használati szokásairól statisztikai elemzések készítéséhez, értékesítési és marketingcélokból. Nyomon követjük a webhely használatát és a meglátogatásakor megtett útvonalat, célcsoportok szerint alakítjuk ki a tartalmát, valamint a marketingkampányainkat és direktmarketinges e-mailjeinket. Célcsoportok szerint használjuk a webhelyükön és más webhelyeken megjelenő szalaghirdetéseinket (banner), továbbá nyomon követjük saját szalaghirdetéseinket és marketingpartnereink webhelyeiről a saját webhelyünkre mutató hivatkozásokat.

 

Ezeket a webhasználati adatokat egyesíthetjük az Önről gyűjtött más információkkal (például, hogy egyéni címre küldött marketinges e-mail révén jutott-e el a webhelyünkre), felhasználói regisztrációjával kapcsolatos adatokkal (ha bejelentkezett), valamint webhasználati adatait összevetjük a számítógépén tárolt előző süticsomaggal. Azért tároljuk ezeket az információkat, hogy jobban és pontosabban megértsük, miként használják ügyfeleink az oldalunkat, megismerjük elvárásaikat és érdeklődésüket. Az adatokat felhasználhatjuk értékesítési és marketingkutatás céljára, valamint arra, hogy kifejezetten az Ön személyére szabjuk webhelyünket, marketingkampányainkat és e-mailben küldött tájékoztatásainkat.

 

Vissza az oldal tetejére

 

9. A Kellogg irányelvei a gyermekekről végzett adatgyűjtést illetően

16 évnél fiatalabb gyerekek személyes adatait nem gyűjtjük.

 
 


10. Az adatvédelmi nyilatkozatban történő változás

A Kellogg alkalmanként változtatásokat és javításokat hajt végre az adatvédelmi nyilatkozatában. Ha véleményünk szerint ezek a változások lényeges pontokat érintenek, akkor az alábbiakban leírtak valamelyikét fogjuk tenni (vagy akár mindkettőt). 1. Elhelyezzük a változtatásokat ezen a webhelyen.

 

2. E-mailt vagy üzenetet küldünk Önnek a változásokról. Lehetőséget fogunk Önnek adni arra, hogy beleegyezését adja a megváltozott feltételekre. A változások a webhelyen való kihelyezéssel és az Ön beleegyezésével lépnek érvénybe. Ön azzal is beleegyezését adhatja, hogy a változások megjelentetése után folytatja a webhely használatát.

 

 

Vissza az oldal tetejére11. A személyes adatok megőrzése

A Kellogg csak annyi ideig őrzi meg az Ön adatait, amennyi a jelen nyilatkozatban meghatározott célok számára szükséges. A Kellogg a jogszabályokban meghatározott szükséges mértékig őrzi meg és használja fel az adatokat (például ha a hatályos adótörvények miatt kell megőrizni az Ön adatait), az esetleges vitás kérdések rendezésére és a megállapodások érvényre juttatása végett. Valamint belső elemzési célokra megőrizzük a naplófájlokat is. Ezeket a naplófájlokat általában rövid ideig őrizzük meg, kivéve ha a webhely biztonsági funkcióihoz vagy a webhely funkcióinak javításához használatosak, illetve törvény kötelez bennünket a naplófájlok hosszabb ideig való megőrzésére.

 

Vissza az oldal tetejére12. Hogyan léphet kapcsolatba a Kellogg-gal?

A hatályos európai uniós adatvédelmi szabályokkal kapcsolatos információkért az alábbi adatkezelőhöz fordulhat:

 

 

Kellogg Europe Trading Limited,
ATTN : Data Protection Officer,
Airside Business Park,
Lakeshore Drive,
Swords,
Co. Dublin,
Ireland.

 

 

Téléphone: +353 1 883 0702.
Email:DataPrivacyOfficer@kellogg.com.

 

 

Ha a jelen adatvédelmi nyilatkozattal vagy az adatgyűjtési munkánkkal kapcsolatban szeretne kérdezni valamit, vegye fel velünk a kapcsolatot a fent megadott címen, telefonszámon vagy e-mail-címen, és adja meg a lakóhelye szerinti országot, valamint azt, hogy milyen jellegű a kérdése. Továbbá ezen az úton is kapcsolatba léphet velünk:

 

 

Kapcsolat link

 

Vissza az oldal tetejére

 


04/05/2018