Защита на личните данни в уебсайта

Как използваме и управляваме Вашите данни


Ключова информация

 

Kellogg Europe Trading Limited („Kellogg”) уважава Вашето право на защита на личните Ви данни. Ние внедряваме защитни мерки за Вашите лични данни и управляваме личните Ви данни в съответствие с приложимите разпоредби за защита на данните.

 

Моля, обърнете внимание, че Kellogg е администраторът на данни на Вашите лични данни. Принципите, изложени в настоящото Уведомление за защита на личните данни, важат за всички случаи, в които Kellogg получава Вашите лични данни в ролята си на администратор на данни за целите, описани в настоящото уведомление. Тези цели са обработването на данни с цел участие в разнообразните дейности, налични на този уебсайт или споменати по-нататък.

 

Зададохме си редица ключови въпроси, на които смятаме, че бихте желали да получите отговори във връзка с личните данни, които изпращате на Kellogg. До степента, изисквана от приложимото законодателство, тези отговори ще Ви осведомят за Вашите права по отношение на личните Ви данни, мерките за сигурност, които Kellogg прилага във връзка с личните Ви данни и за начините на използване на въпросните лични данни. Вярваме, че тази информация ще Ви бъде полезна.

 

Ако имате някакви искания във връзка с личните Ви данни или някакви въпроси по отношение на тези практики, моля, свържете се с Kellogg, като използвате данните за връзка, посочени в Параграф 5 по-долу.

Създадохме настоящото Уведомление по такъв начин, че да не се налага да го изчитате цялото, за да намерите отговор на конкретен въпрос. Ако желаете да прочетете цялото Уведомление, имате пълната свобода да го направите. Пълният текст следва по-долу.

 

Моля, кликнете върху някоя от темите по-долу, за да бъдете препратени към съответната информация.

 

 

 1. Личните данни, които Kellogg събира чрез този уебсайт, как ги събира Kellogg и целите на обработката
 2. Мерки за сигурност на Kellogg
 3. Как Kellogg използва Вашите лични данни
 4. На кого Kellogg разкрива Вашите лични данни и защо
 5. Вашите права
 6. Държави, до които ще се изпращат Вашите лични данни и защо
 7. Как и защо Kellogg използва „бисквитки” и други подобни технологии
 8. Персонализиране на уебсайта
 9. Политика на Kellogg за събиране на данни от деца
 10. Промени на условията на настоящите Правила за защита на личните данни
 11. Задържане на Вашите лични данни
 12. Как да се свържете с Kellogg


1. Лични данни, които Kellogg събира чрез този уебсайт, и как ги събира?

Можете да предоставите Вашите лични данни, ако желаете. Ние събираме само лични данни, които ВИЕ желаете да ни предоставите или които са необходими за предоставяне (и усъвършенстване) на нашата услуга на Вас. Ние събираме пряко лични данни като име, възраст, пол, адрес и имейл адрес, както и информация за връзката и системата. Правното основание за обработване на Вашите лични данни е Вашето съгласие и/или други приложими правни основания, като например нашия законен интерес да извършваме търговски дейности и да Ви предлагаме продукти и услуги, които имат стойност за Вас. Всяко съгласие, което ни предоставите, може да бъде оттеглено по всяко време посредством начините за връзка, посочени в Параграф 5.

 

Можете да решите да ни предоставите Вашите имейл адрес, име, телефонен номер и др., за да можем да Ви предоставяме информация за нашите продукти; да Ви включваме в нашите състезания или проучвания; да отговаряме на Ваши въпроси или коментари; или просто да Ви държим в течение с вълнуващи новости за Kellogg, които Ви интересуват. Някои функции на уебсайта може да не бъдат достъпни за потребители, които не предоставят своите данни, или които не дадат съгласие за използване на бисквитки и подобни технологии на сайта. В допълнение, ако изберете да не ни предоставяте Вашите лични данни, няма да можем да Ви предоставяме нашите продукти или услуги, поддръжка или други отговори.

 

Като алтернатива, можете да решите да развиете кариерата си в Kellogg и да кандидатствате по обяви за работа, като публикувате Вашата автобиография в нашите сайтове за онлайн набиране на кадри.

 

 

Обратно към началото

 

2. Мерки за сигурност на Kellogg

Kellogg предприема мерки за сигурност в съответствие с разпоредбите за защита на данните. Kellogg е внедрила мерки за сигурност, предназначени да предотвратяват загубата на данни, да опазват целостта на данните и да регулират достъпа до данните. Само упълномощени служители на Kellogg и упълномощени служители на нашите трети страни-доставчици на услуги, които обработват данни от наше име, имат достъп до Вашите лични данни. Всички служители на Kellogg, които имат достъп до Вашите лични данни, трябва да се придържат към Уведомлението за защита на личните данни на Kellogg, а Kellogg изисква и от всички трети страни-доставчици на услуги, които имат достъп до личните Ви данни, да подписват споразумение за неразкриване. В допълнение са подписани договори с подобни трети страни-доставчици на услуги, които извършват обработване на данни за Kellogg и имат достъп до Вашите лични данни, за да се гарантира, че нивото на защита, необходимо във Вашата юрисдикция, е спазено, и че Вашите лични данни се обработват само според инструкциите на Kellogg.

 

Моля, вижте Въпрос 4 – На кого Kellogg разкрива Вашите лични данни и защо?

 

 

Обратно към началото


3. Как Kellogg използва Вашите лични данни

Вашите лични данни ще се използват само за целите, за които сте ги предоставили на Kellogg, както Ви е било посочено в момента, в който сте предоставили личните си данни. Те също така ще се използват за администриране, поддръжка и получаване на обратна връзка за нивото на нашите услуги, за предотвратяване на пробиви на сигурността, нарушаване на закона или на условията на нашите договори и за целите на директния маркетинг. Те също така може да бъдат разкрити, включително разкритие пред юридически лица, базирани извън Европейската икономическа зона („ЕИЗ”), пред трети страни (като част от информацията, която по принцип се съдържа в дадена компания) в случай на продажба на търговската дейност или компанията, или реорганизация на търговската дейност или компанията, или когато по друг начин това се изисква или е разрешено от закона или от съответен регулаторен орган.

 

 

Обратно към началото


4. На кого Kellogg разкрива Вашите лични данни и защо

Kellogg никога няма да сподели Вашите лични данни с трети страни (тоест, други лица освен организации в рамките на Kellogg Group), които са бизнес организации и които възнамеряват да използват данните за свои собствени цели, с изключение на случаите, когато това се изисква от закона. Kellogg, като част от глобална група, може да прехвърли или разкрие Вашите лични данни на друг администратор на данни в Kellogg Group, за да се използват за подобни цели, по свое усмотрение, и с настоящото Вие давате съгласие за подобно прехвърляне или разкриване. Ако личните Ви данни бъдат прехвърлени или разкрити на друг администратор на данни в рамките на Kellogg Group, този друг администратор на данни ще има същите права и задължения по отношение на личните Ви данни като Kellogg.

 

С Ваше съгласие, Kellogg може да сподели личните Ви данни с трети страни (тоест страни, които не са организации в рамките на Kellogg Group), като например тези, които ни подпомагат за предоставяне на продуктите и услугите и които извършват технически операции, но само при строго ограничените обстоятелства, описани по-долу:

 

 • Нашите „Трети страни-администратори на данни” (доставчици на услуги като нашите партньори за изпълнение и активиране, нашите дигитални агенции, доставчици на хостинг услуги, на услуги за съхранение на данни и други технически партньори), които ни помагат да администрираме този уебсайт или да обработваме данните, изпратени чрез него, може да имат достъп до Вашите данни. Някои от тези бизнес партньори може да се намират извън страната, в която сте упражнили достъп до този уебсайт.

   

 


5. Вашите права

Вие имате право да поискате от Kellogg да Ви предостави всичката информация, която съхранява за Вас. Ако желаете да упражните правото си на достъп до личните Ви данни, можете да кликнете върху „Моят акаунт”, където ще имате възможност да актуализирате своите лични данни или предпочитания. Имате правото да поискате от Kellogg да коригира, блокира, допълни и изтрие Вашите лични данни, да ограничи използването им и да изпрати данните Ви до друга организация. Имате правото да поискате допълнителна информация за боравенето с Вашите лични данни. Също така имате правото да възразите на обработването на Вашите данни от Kellogg при някои обстоятелства и, когато сме поискали Вашето съгласие за обработване на данните Ви – да оттеглите това съгласие. В допълнение можете да се свържете с нашия Отговорник за защита на данните на DataPrivacyOfficer@kellogg.com, ако желаете съдействие с някое от гореспоменатите права.

 

Все пак има изключения от тези права. Например, достъпът до лични данни може да бъде отказан при някои обстоятелства, ако разкриването на информацията ще разкрие лична информация за друго лице, или ако на Kellogg бъде попречено по законов или съдебен ред да разкрие тази информация. В допълнение Kellogg може да има възможност да запази данни, дори ако оттеглите съгласието си, ако Kellogg може да демонстрира, че има законно изискване да обработва данните Ви.

 

Ако имате притеснения, на които не сме отговорили, също така имате правото да се оплачете на службите за защита на данните. Съответната служба за защита на данните е [●].

 

 

Обратно към началото
 

6. Държави, до които ще се изпращат Вашите лични данни и защо

Kellogg е глобална компания и личните Ви данни може да бъдат прехвърлени през международни граници. Те могат да бъдат прехвърлени в страни, които имат различни нива на закони за защита на данните от страната, от която сте изпратили своите лични данни. Kellogg (като администратор на данни и износител на данни), когато местните разпоредби за защита на данните го изискват, е внедрила мерки за сигурност за износа на лични данни от своята юрисдикция. Когато местните разпоредби за защита на данните го изискват, Kellogg е сключила споразумения с юридическите лица, които получават Вашите лични данни, като Kellogg Group или трети страни, обработващи данни, за да се гарантира, че има внедрени мерки за сигурност, както и че личните Ви данни се обработват само в съответствие със законите на защита на данните на ЕС.

 

Ако някои данни бъдат прехвърлени от ЕИЗ до юрисдикция извън ЕИЗ, това се прави по силата на Споразумение за прехвърляне на данни, което съдържа стандартни договорни клаузи за защита на данните. Европейската комисия е приела стандартни договорни клаузи за защита на данните (известни още като образци наклаузи), които предоставят защита за личната информация, която се прехвърля извън Европа. Ние използваме образци на клаузи, когато прехвърляме лични данни извън Европа. Ако желаете да научите повече за нашите международни прехвърляния на личните Ви данни, можете да се свържете с нашия Отговорник за защита на данните на DataPrivacyOfficer@kellogg.com.

 

Сървърът, който позволява на този уебсайт да функционира, може да се намира извън страната, от която сте упражнили достъп до уебсайта. Доставчикът на този уебсайт е обвързан с договор, който гарантира, че данните Ви се управляват в съответствие със законите за Защита на данните на ЕС и че въпросният доставчик действа само според указанията на Kellogg и постоянно използва всички необходими технически мерки, за да пази сигурността на Вашите лични данни.

 

Обратно към началото

 

7. Как и защо Kellogg използва „бисквитки” и други подобни технологии

Kellogg използва бисквитки, които представляват малки текстови файлове, поставяни на компютъра Ви от уебсайтовете, които посещавате, или от определени имейл съобщения, които отваряте, и други подобни технологии като Flash бисквитки и уеб маяци. Подобни технологии се използват широко, за да улеснят работата на уебсайтове или да я направят по-ефективна, както и за да предоставят бизнес и маркетингова информация на собствениците на сайта, да съберат лични данни като вид браузър и операционна система, препращаща страница, пътека през сайта, домейн на интернет доставчика и др., с цел разбиране на това как посетителите използват уебсайта. Бисквитките и подобните технологии ни помагат да пригодим уебсайта към Вашите лични потребности.

 

Този вид информация, получена чрез бисквитки, няма да бъде разкривана извън Kellogg Group или нашите упълномощени Трети страни-администратори на данни. Тя няма да се използва за нежелана комуникация.

 

Бисквитките, намиращи се на Вашия компютър, не съдържат Вашето име, а само IP адрес. В много случаи, след като сесията на потребителя бъде прекратена, информацията, съдържаща се в бисквитките, вече не е налична за Kellogg.

 

Моля, погрижете се настройката на Вашия компютър да отразява Вашето желание да приемате или да не приемате бисквитки. Можете да настроите браузъра да Ви предупреждава, преди да приема бисквитки, или да го настроите просто да ги отказва, но така може да нямате достъп до всички функции на уебсайта. Вижте бутона „Помощ” на Вашия браузър за начина да направите това. Някои Flash бисквитки може да не бъдат засегнати от подобни настройки. Не е необходимо да имате настройка за приемане на бисквитки, за да използвате или посещавате много части от този и други уебсайтове на Kellogg. Не забравяйте, че ако използвате различни компютри на различни места, ще трябва да се погрижите настройките на всеки браузър да отговарят на предпочитанията Ви за бисквитки.

 

За допълнителна информация относно бисквитките, включително за това как да ги отказвате, моля, посетете  www.allaboutcookies.org

 

 


8. Персонализиране на уебсайта

С Вашето съгласие и по начина, описан по-долу, може да използваме данните, които ни предоставяте за себе си при регистрирането онлайн, за да си изградим представа за Вашите интереси, с цел след това да се опитаме да се погрижим когато посещавате сайта да не пропускате предложенията и информацията, подходящи за Вас.

 

Kellogg и нейните трети страни-рекламни компании, ползващи се с добро име и действащи от нейно име, ще събират информация за използването на уебсайта от посетителите му с цел статистически анализ, проучвания за продажби и маркетинг, следене на използването на страниците и пътеките, използвани от посетителите за придвижване в сайта, таргетиране на съдържанието на сайта, таргетиране на нашите маркетингови кампании и имейли за директен маркетинг, таргетиране на нашите реклами чрез интернет банери в уебсайта ни и в други уебсайтове, както и следене на използването на нашите реклами с интернет банери или други връзки от уебсайтовете на нашите маркетингови партньори към нашия уебсайт.

 

Възможно е също така да комбинираме тези данни за потребление в мрежата с друга информация, която сме събрали за Вас, като например дали сте дошли на сайта ни чрез маркетингов имейл, изпратен до индивидуален акаунт, данни за Вашата потребителска регистрация (ако сте влезли) и данни за потребление в мрежата в сравнение с предишна бисквитка, поставена на машината Ви. Съхраняваме тази информация, за да имаме по-добро и по-конкретно разбиране за начина, по който клиентите използват нашия сайт, както и на техните предпочитания и интереси. Може да използваме тази информация, за да предприемем проучвания за продажби и маркетинг и за да приспособяваме сайта, маркетинговите кампании и комуникациите по имейл конкретно за Вас.

 

Обратно към началото

 

9. Политика на Kellogg за събиране на данни от деца

Не събираме лични данни от деца на възраст под 16 години.

 
 


10. Промени на условията на настоящите Правила за защита на личните данни

Понякога Kellogg ще прави промени и корекции на настоящите Правила за защита на личните данни. Ако смятаме, че промените са съществени, ще Ви уведомим по един (или повече) от следните начини: (1) чрез публикуване на промените в този сайт или (2) като Ви изпратим имейл или съобщение за промените. Също така ще Ви дадем възможност да се съгласите с тези съществени промени. Измененията ще влязат в сила при публикуването им и приемането им от Ваша страна, което може да изразите, като продължите да използвате сайта, след влизането на промените в сила.

 

Обратно към началото11. Задържане на Вашите лични данни

Kellogg ще задържи Вашата информация, само за толкова време, за колкото е необходимо за целите, посочени в настоящите правила. Kellogg ще задържи и използва Вашата информация до степента, необходима за спазване на нашите законови задължения (например, ако от нас се изисква да запазим Вашата информация, за да спазим приложимите закони за данъците/приходите), разрешаване на спорове и налагане на спазването на нашите споразумения. Също така задържаме и файлове с регистрационни записи за целите на вътрешни анализи. Тези файлове с регистрационни записи обикновено се задържат за кратък период от време, освен в случаите когато се използват за защита на уебсайта, за подобряване на функционалността на уебсайта, или когато сме законово задължени да ги задържим за по-дълги периоди от време.

 

Обратно към началото12. Как да се свържете с Kellogg

Администраторът на данни, отговорен за Вашата лична информация за целите на приложимите закони за защита на данните на Европейския съюз, е:

 

 

Kellogg Europe Trading Limited,
ATTN : Data Protection Officer,
Airside Business Park,
Lakeshore Drive,
Swords,
Co. Dublin,
Ireland.

 

 

Téléphone: +353 1 883 0702.
Email:DataPrivacyOfficer@kellogg.com.

 

 

Ако имате някакви въпроси във връзка с настоящото Уведомление за защита на личните данни или нашите практики за събиране на данни, моля, свържете се с нас на адреса, телефонния номер или имейл адреса, посочени по-горе, и посочете Вашата страна на пребиваване и естеството на въпроса Ви. Можете също така да се свържете с нас по следния начин:

 

 

За връзка с нас - линк

 

Обратно към началото

 


24/05/2018